Αξιόγραφα – Διαταγές Πληρωμής – Ανακοπές


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ1993KIANTOY-ΠΑΜΠΟΥΚΗ347.9
ΚΑΙ
(1901)
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ1989ΒΟΥΤΣΗΣ347.9
ΒΟΥ
τ.1
(1902)
ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ1993ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ347.9
ΜΑΥ
(1903)
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ1997ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ347.9
ΣΤΑ
(1904)
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1997ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ347.9
ΜΠΡ
(1905Α)
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 8 η εκδ.2001ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ347.9
ΜΠΡ
(1905Β)
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 9 η εκδ.2004ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ347.9
ΜΠΡ
(1905Γ)
ΜΕΤΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ1997ΚΟΔΡΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ347.9
ΚΟΔ
(1906)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ1996ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ347.9
ΚΑΡ
(1907)
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1993ΜΑΚΡΙΔΟΥ347.9
ΜΑΚ
(1908)
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ1993ΠΑΜΠΟΥΚΗ
347.9
ΚΑΙ
(1909)
ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2001ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ347.9
ΠΑΝ
(1910)
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ2002ΜΑΡΚΟΥ347.9
ΜΑΡ
(1912)
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ2002ΜΑΡΚΟΥ347.9
ΜΑΡ
(1913)
ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2002ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ347.9
ΤΣΑ
(1913)
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ2005ΑΘΑΝΑΣΑΣ347.9
ΑΘΑ
(1913)
ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2005ΜΑΚΡΗΣ347.9
ΜΑΚ
(1915)
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2011ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ347.9
ΠΑΠ
(1917)
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ2011ΜΑΡΚΟΥ347.9
ΜΑΡ
(1918)
Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ Κ.ΠΟΛ.Δ2012ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ347.9
ΑΡΒ
(1919)
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ2012ΚΙΑΝΤΟΥ –ΠΑΜΠΟΥΚΗ347.9
ΚΑΙ
(1920)
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ2012ΜΑΡΚΟΥ347.9
ΑΜΡ
(1921)
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΕΩΡΙΑ Κ ΠΡΑΞΗ2012ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ347.9
ΠΑΠ
(1922)
Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2013ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ347.9
ΠΑΝ
(1923)
ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ2012ΑΘΑΝΑΣΑΣ347.9
ΑΘΑ
(1924)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4335/2015)2015ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ347.9
ΠΑΝ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ & ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ2014ΤΡΙΑΝΤΟΣ

347.9
ΤΡΙ
(1925)
Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2016ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.347.9
ΠΑΝ
Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2019ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.347.9
ΠΑΝ
Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΚΠολΔ2022ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΑΝ.347.9
ΒΑΘ