Αυτοκίνητα


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ1998ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ1996ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ2002ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Β
(2 Αντίτυπα)
2005ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2004ΜΑΓΓΑΝΑΣ –
ΚΑΡΑΤΖΑ
343.09
ΜΑΓ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
(Α΄ ΤΟΜΟΣ)
2003ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ343.09
ΒΑΦ
τ.1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
(Β΄ ΤΟΜΟΣ)
2003ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ343.09
ΒΑΦ
τ.2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ1988ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ343.09
ΙΑΚ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(2 Αντίτυπα)
1987ΜΑΚΡΗΣ346
ΜΑΚ
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ1997ΜΑΚΡΗΣ346
ΜΑΚ
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ2004ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ343.09
ΤΡΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2003ΚΑΤΡΑΣ343.09
ΚΑΤ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2004ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ343.09
ΛΑΜ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ2004ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1993ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ343.09
ΟΝΟ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ2003ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ343.09
ΤΖΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2008ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2009ΚΡΗΤΙΚΟΣ343.09
ΚΡΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε.2007ΤΖΑΝΗΣ343.09
ΤΖΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ2011Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.343.09
ΑΠΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2010Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.343.09
ΘΕΜ
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2012ΓΕΩΡΓΙΟΥ343.09
ΓΕΩ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2012ΤΡΙΑΝΤΟΣ –
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
343.09
ΤΡΙ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2012ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ343.09
ΤΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2013Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.343.09
ΑΥΤ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΤΟΜΟΣ Ι)2019ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.343.09
ΚΡΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)2019ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.343.09
ΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2021ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.343.09
ΚΡΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ2021ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.343.09
ΚΡΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ2022ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ.343.09
ΜΑΝ