Ανακοινώσεις

11Jun 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (άρθρ. 245 Κ.Π.Δ.) ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ενόψει της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, με τον υπ’ αριθ. 4689/2020 Νόμο (Φ.Ε.Κ. Β΄103/27-5-2020) προβλέπεται για τους Δικηγορικούς Συλλόγους επιπλέον κατάσταση συνηγόρων νομικής βοηθείας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) […]

20May 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ  36 /2020 ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΝΗΣ  ΤΣΕΡΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ   Έχοντας  υπόψη: 1) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημειώσεως υποθήκης γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ήτοι με συζήτηση, που διεξάγεται εγγράφως και τους […]

18May 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμός Πράξης 132/2020 Ο Αναπληρών Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σερρών, Δημήτριος Δημητριάδης, Ειρηνοδίκης αφού έλαβε υπόψη: Το άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β’/15-5-2020) για […]

18May 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ 18/5/2020 1. Πρωτοδικείο Σερρών Επιτρέπονται οι καταθέσεις νέων δικογράφων σε όλες τις διαδικασίες. Επιτρέπονται οι καταθέσεις αιτήσεων διαταγής πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου . Επιτρέπονται οι κλήσεις για επαναφορά των ματαιωθεισών υποθέσεων προς της διακοπής λειτουργίας των Δικαστηρίων . Δεν θα γίνονται : κλήσεις για επαναφορά των υποθέσεων που […]

22Apr 2020

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 21.4.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρα και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παν. Αλεξανδρή, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: —H σχετική ανακοίνωση—

06Apr 2020

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Δικηγόρων σε σχέση με τις διαφημίσεις για Voucher Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών Σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται προς Δικηγόρους για διαφήμιση των «voucher επιστημόνων», ο ΔΣΑ διαβεβαιώνει ότι δεν διαβιβάζει πουθενά ούτε χορηγεί δεδομένα των Δικηγόρων. Όπως δε ρητά αναγράφεται στους όρους χρήσης του δημόσιου μητρώου «Απαγορεύεται η χρήση των […]