Ασφάλιση ΛΕΔΕ

08Sep 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αχαρνών 29-10439 Αθήνα Τηλ 210-8822076  Φαξ 210-8822914     Αθήνα 08 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. πρωτ. 1472     Προς Τους κ.κ. Προέδρους των  Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του ΛΕΔΕ     Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι   Μετά την ενημέρωσή σας, σχετικά με την θέσπιση εισφοράς (πόρου) υπέρ του ΛΕΔΕ, […]

25Aug 2015

ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   Σύμφωνα με την κ.υ.α. 61247/23-7-2015, θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι − μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των […]

17Apr 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ) αποτελεί Σωματείο -ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα – και μέλη του είναι δικηγόροι πενήντα εννέα επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας,  μέρος του προσωπικού αυτών και του ιδίου καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες. Σκοπός του φορέα αρχικά ήταν, η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του […]

16Apr 2015

Νέες τροποποιήσεις στις χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ. με ισχύ από 4-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΔΕ Αθήνα 14 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. Σας γνωρίζουµε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την µε αριθ. 44/9-3-2013 συνεδρίασή της, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε τροποποιήσεις στις χορηγούµενες […]

10Apr 2015

Άρθρο 18 Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος 1.  Ο ΛΕΔΕ χορηγεί, είτε πλήρη είτε μειωμένη, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στα εν ενεργεία μέλη του με τις εξής προϋποθέσεις: α/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2015, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον […]

09Apr 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την επωνυμία     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)               ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (ισχύει από 7-1-2013) (Σχ. απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. 564/2013)   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ […]