Υπηρεσίες Δικαστών

27Feb 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ. 93/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021 ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ 1-3-2021 Δευτέρα […]

25Feb 2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 92/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

29Jan 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.     42 /2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από την 1 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ […]

27Jan 2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 39/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

08Jan 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  Πράξη υπ’ αριθμ. 9 /2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2021  έως  31 Ιανουαρίου 2021  ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ  7-1-2021 […]

28Dec 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 244/2020 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

02Nov 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.  156  /2020 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ 2-11-2020 Δευτέρα: Εναρξη […]

27Oct 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 157/2020 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

30Sep 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.  140/2020 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 ως εξής: Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ 1-10-2020 Πέμπτη Εναρξη […]

29Sep 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 139/2020 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]