Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Διακοπές Πάσχα 2023 (pdf).

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Απρίλιος 2023 (pdf).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΣ ΦΥΛΑΚΤΡΑ  ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΩΣ ΤΗΝ 10-03-2022 ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ […]

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθ. 59/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023 ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Μάρτιος 2023 (pdf).

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιανουάριος 2023 (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 12/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2023 έως 28 Φεβρουαρίου 2023 ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιανουάριος 2023 (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 434/2022 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 09 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2023  ως  εξής:   […]

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών για τις διακοπές των Χριστουγέννων (pdf).

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών από 01/12 έως 22/12/2022 (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 399/2022 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2022 έως 22 Δεκεμβρίου 2022  ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Αποχή από τη νομική βοήθεια από 21.11.2022 Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών διαμαρτύρεται έντονα για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που εγγίζει τα τρία χρόνια. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως έχει αποδειχθεί, δεν επέλυσαν το πρόβλημα, ώστε να επιτευχθεί πραγματική επίσπευση της εκκαθάρισης των οφειλομένων αποζημιώσεων […]

Προκήρυξη του Δήμου Σερρών για την πλήρωση δύο θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (Δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 368/2022 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2022  έως 30 Νοεμβρίου 2022  ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]