Όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι, επιθυμούν να διορισθούν (αίτηση προτίμησης) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ή να εξαιρεθούν (αίτηση εξαίρεσης), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από σήμερα Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή 09/06/2023 και ώρα 15:00, σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr.

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιούνιος 2023 (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθ. 158/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 ως  εξής:   […]

Πράξη επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών της δικασίμου 23/05/2023 (pdf).

Πρωτοδικείο Σερρών πράξη επαναπροσδιορισμού της 23-05-2023 (pdf).

Για διευκόλυνση στο έργο των Δικαστικών Αντιπροσώπων παραθέτουμε την εγκύκλιο των εκλογών καθώς και τις οδηγίες μετάδοσης των αποτελεσμάτων: Εγκύκλιος Εκλογών 2023 (pdf). Οδηγίες Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (pdf). Σας υπενθυμίζουμε πως στο κουτί που περιέχει τη συσκευή SRT (tablet) υπάρχει το έντυπο κωδικών και έντυπο οδηγιών καθώς επίσης και τα τηλέφωνα του Help Desk της SingularLogic.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΞΗ  141 /2023 Η, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών Ευθαλία Λύτρα Πρόεδρος Πρωτοδικών Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4938/2022 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (Α΄109), τη με αριθ.πρωτ.οικ. 22079/2.5.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία κρίνεται ότι ενόψει της […]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμός: 140 /2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Ευθαλία Λύτρα Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών Με την αριθμ. πρωτ.: 22079οικ./2.5.2023 εγκύκλιο του  Υπουργείου Δικαιοσύνης εν όψει  της  διενέργειας των  ΕΘΝΙΚΩΝ εκλογών στις 21 Μαΐου 2023 ορίστηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της  Χώρας  από  την  17η Μαΐου 2023   έως   και  την   24η […]

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 03-05-2023 η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης για τους Δήμους Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης θα είναι η ακόλουθη: Δ. Αμφίπολης  Κτ. Γραφείο Ροδολίβους Δευτέρα και Τετάρτη 8:00 έως 15:00 Δ Βισαλτίας Κτ. Γραφείο Νιγρίτα Τρίτη και Πέμπτη 8:00 έως 15:00 Δ. Εμμ. Παππά Κτ. Γραφείο Σερρών Δευτέρα […]

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Μάιος 2023 (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθ. 123/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαΐου 2023 έως 31 Μαΐου 2023 ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

O οδηγός υλοποίησης της διαδικασίας εκκαθάρισης πληρωμής και δικαιολογητικών για την αποζημίωση Δικηγόρων νομικής βοήθειας – Άρθρο 69 Ν 5016/2023 (doc). Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι την Τρίτη 02/05.

Όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι, επιθυμούν να διορισθούν (αίτηση προτίμησης) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ή να εξαιρεθούν (αίτηση εξαίρεσης), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από σήμερα Πέμπτη 27.4.2023 και ώρα 14.00 μέχρι την Παρασκευή 5.5.2023 και ώρα 10 π.μ., σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr.

Το σχέδιο αποτροπής καπνίσματος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθ. 102/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-04-2023 έως 07-04-2023 και από 24-04-2023 έως 30-04-2023, ως εξής: […]