Η πράξη 279/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 251/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 270/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 273/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 257/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 265/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 247/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 260/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.   258 / 2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & […]

Η πράξη 230/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 257/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

Η πράξη 241/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 218/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 234/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 205/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).