Διαιτησία


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
(2 Αντίτυπα)
1994ΜΠΕΗΣ347.918
ΜΠΕ
(1801)
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (Ν. 1876/90)1998ΚΑΖΑΚΟΣ347.918
ΚΑΖ
(1802)
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ1988ΚΑΛΑΒΡΟΣ347.918
ΚΑΛ
(1803)
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ1981ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ347.918
ΒΕΡ
(1804)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
(2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ)
1995ΚΑΙΣΗΣ
347.918
ΚΑΙ
(1805)
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ)2004ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ347.918
ΚΟΥ
(1806)
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ1989ΚΑΪΣΗΣ347.918
ΚΑΙ
(1807)