Δίκαιο Περιβάλλοντος


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ350
ΕΛΛ
ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2017ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜ.350
ΠΑΠ