Διοικητικό Συμβούλιο


board_of_directors_banner

Πρόεδρος: Καρίπογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεσσόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Δάγκος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Γκόγκα Δέσποινα
Μέλη: Αποστολίδου Αικατερίνη
Καμπούρης Βασίλειος
Κρέτση Χριστίνα
Λύκου Ευαγγελία
Μίχος Γεώργιος
Στύλλας Γεώργιος
Τσερκέζης Γεώργιος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Αποστολίδου Αικατερίνη

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Υπεύθυνος για θέματα άσκησης δικηγόρων και της Επιτροπής Αξιολόγησης: Γιώργος Μίχος.
  2. Αρμόδια για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Συλλόγου μας, τον έλεγχο των ταμείων και τα μισθολογικά τους: Χριστίνα Κρέτση.
  3. Αρμόδιος για την διεκπεραίωση θεμάτων ΕΦΚΑ: Γιώργος Στύλλας.
  4. Υπεύθυνη των νομικών εκδηλώσεων: Ευαγγελία Λύκου.
  5. Υπεύθυνη για τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις: Χριστίνα Κρέτση.
  6. Υπεύθυνος για τις αθλητικές δραστηριότητες – ομάδες του Συλλόγου: Βασίλης Καμπούρης.
  7. Υπεύθυνοι για ζητήματα λειτουργίας του Κτηματολογίου: Ευαγγελία Λύκου και Βασίλης Καμπούρης.