Διορισμός νέου Δικηγόρου


Δικαιολογητικά διορισμού νέου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (pdf)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

Α) «…δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθεση περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…»

Β) «…έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις»

Γ) «…δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβίβαστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954»

Κωδικοί αριθμοί στην Ε.Τ.Ε. για το ταμείο νομικών:

Αριθμός Πελάτη (9805690008)

Αριθμ. Μητρώου Δ.Σ. Σερρών (1778465)

Αριθμός αιτιολογίας εισφορά διορισμού Νο. 4

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για διορισμό Δικηγόρου:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μεσογείων 96

Τ.Κ.: 11527

(Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος)

Αθήνα

Τηλ.: 210 – 7767236-246

 

* Την αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας στο “pdf”, εντός της παρενθέσεως.