Ειρηνοδικείο Νιγρίτας


ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Εκθέματα Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Έγγραφο(Excel)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού για 08/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού για 09/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 14/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 13/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού 11/09-02-2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού 25/26-03-2021 Έγγραφο(pdf)