Ειρηνοδικείο Σερρών


ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Επαναπροσδιορισμοί – Εκθέματα Ειρηνοδικείου Έγγραφο(Excel)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/06/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/06/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/12/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/01/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/04/2023 Έγγραφο(pdf)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/12/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/12/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/01/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/01/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/01/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/06/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/01/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/01/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/04/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/05/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/05/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/06/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/06/2023 Έγγραφο(pdf)