Εκούσια Δικαιοδοσία


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι2001ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ347.9191
ΕΚΟ
τ.1
(1701Α)
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ2001ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ347.9191
ΕΚΟ
τ.2
(1701Β)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 739 – 781
(2 Αντίτυπα)
1991ΜΠΕΗΣ
347.9191
ΜΠΕ
τ.1
(1702Α)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α’ 782 – 806
(2 Αντίτυπα)
1992ΜΠΕΗΣ347.9191
ΜΠΕ
τ.2Α
(1702Β)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β’ 807 – 866
(2 Αντίτυπα)
1993ΜΠΕΗΣ347.9191
ΜΠΕ
τ.2Β
(1702Γ)
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ2002ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ347.9191
ΜΠΡ
(1703)
Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ2004ΜΑΚΡΗ347.9191
ΜΑΚ
(1704)
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΞΗ)2006ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ347.9191
ΜΠΡ
(1705)
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ2018ΛΕΟΝΤΗΣ Ν.347.9191
ΛΕΟ