Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Αμφίπολης


3η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαποστόλου Χριστίνα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
4η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σαλωνίδου Αμαλία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)
5η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζόπουλος Δημήτριος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)
33η Επιτροπή – Πρόεδρος:
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
37η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιτσιρίγγου Ανθή
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
44η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καφούτη Αδαμαντία
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
58η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βασσοπούλου Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)