Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Αμφίπολης


3η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαποστόλου Χριστίνα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 72η έως 85η Έγγραφο(pdf)
4η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σαλωνίδου Αμαλία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 36η έως 50η Έγγραφο(pdf)
5η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζόπουλος Δημήτριος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 36η έως 55η Έγγραφο(pdf)
32η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κροντήρη Μαρίνα
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
33η Επιτροπή – Πρόεδρος:
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
37η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιτσιρίγγου Ανθή
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
44η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καφούτη Αδαμαντία
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
58η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βασσοπούλου Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 35η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 36η έως 40η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 41η έως 55η Έγγραφο(pdf)
71η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παστραφίδου Ελισάβετ
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 21η έως 50η Έγγραφο(pdf)