Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Εμμανουήλ Παππά


47η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καρανικόλα Νικολέττα
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
48η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βλαδίκα Β.
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 12η έως 30η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 31η έως 50η Έγγραφο(pdf)
49η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μπασαρά Κάτια
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 12η έως 30η Έγγραφο(pdf)
50η Επιτροπή – Πρόεδρος: Αμπατζόγλου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 16η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 17η έως 40η Έγγραφο(pdf)
52η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μωραγιάννη Μαρία
Συνεδρίαση 13η έως 31η Έγγραφο(pdf)
53η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σκορδίλη Μαρία
Συνεδρίαση 12η έως 30η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 31η έως 55η Έγγραφο(pdf)
54η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δούλης Ιωάννης
Συνεδρίαση 11η έως 25η Έγγραφο(pdf)
60η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γιακόβη Χαρίλια
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 21η έως 39η Έγγραφο(pdf)
61η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ηλίας
Συνεδρίαση 5η έως 15η Έγγραφο(pdf)
62η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τάπα Στέλλα
Συνεδρίαση 8η έως 16η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 21η έως 30η Έγγραφο(pdf)
63η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παϊσίδης Βασίλειος
Συνεδρίαση 21η έως 41η Έγγραφο(pdf)
64η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δαμιανίδης Σάββας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
65η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιπτσέ Όλγα
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
68η Επιτροπή – Πρόεδρος: Πηλαβάκη Δήμητρα
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
70η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δημητρίος Τζίμας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 40η έως 59η Έγγραφο(pdf)