Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Εμμανουήλ Παππά


47η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καρανικόλα Νικολέττα
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
48η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βλαδίκα Β.
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
49η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μπασαρά Κάτια
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
50η Επιτροπή – Πρόεδρος: Αμπατζόγλου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 16η Έγγραφο(pdf)
60η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γιακόβη Χαρίλια
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
61η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ηλίας
Συνεδρίαση 5η έως 15η Έγγραφο(pdf)
62η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τάπα Στέλλα
Συνεδρίαση 8η έως 16η Έγγραφο(pdf)
64η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δαμιανίδης Σάββας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
65η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιπτσέ Όλγα
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
68η Επιτροπή – Πρόεδρος: Πηλαβάκη Δήμητρα
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
70η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δημητρίος Τζίμας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)