Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Ηράκλειας


31η Επιτροπή – Πρόεδρος: Πράσινου Αθανασία – Τάνια
Συνεδρίαση 1η  Έγγραφο(pdf)