Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Ηράκλειας


13η Επιτροπή – Πρόεδρος: Θεοδωράκη Καλλιόπη
Συνεδρίαση 41η έως 52η  Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 53η έως 54η  Έγγραφο(pdf)
31η Επιτροπή – Πρόεδρος: Πράσινου Αθανασία – Τάνια
Συνεδρίαση 1η  Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 2η έως 3η  Έγγραφο(pdf)
33η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δρακώτου Αναστασία
Συνεδρίαση 31η έως 40η  Έγγραφο(pdf)