Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Νέας Ζίχνης


50η Επιτροπή – Πρόεδρος: Αμπατζόγλου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 16η Έγγραφο(pdf)
52η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μωραγιάννη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
53η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σκορδίλη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
54η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δούλης Ιωάννης
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
62η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τάπα Στέλλα
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)