Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Νέας Ζίχνης


47η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καρανικόλα Νικολέττα
Συνεδρίαση 12η έως 27η Έγγραφο(pdf)
49η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μπασαρά Κάτια
Συνεδρίαση 31η έως 62η Έγγραφο(pdf)
50η Επιτροπή – Πρόεδρος: Αμπατζόγλου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 16η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 41η έως 75η Έγγραφο(pdf)
52η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μωραγιάννη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
53η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σκορδίλη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
54η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δούλης Ιωάννης
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
60η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γιακόβη Χαρίλια
Συνεδρίαση 2η έως 20η Έγγραφο(pdf)
61η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ηλίας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
62η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τάπα Στέλλα
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
63η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παϊσίδης Βασίλειος
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
64η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δαμιανίδης Σάββας
Συνεδρίαση 21η έως 43η Έγγραφο(pdf)
65η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιπτσέ Όλγα
Συνεδρίαση 12η έως 20η Έγγραφο(pdf)
66η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τεκτονίδου Κυριακή
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
67η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καφαρόπουλος Αντώνιος
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 11η έως 25η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 26η έως 48η Έγγραφο(pdf)
70η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τζίμας Δημήτριος
Συνεδρίαση 21η έως 39η Έγγραφο(pdf)