Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Νέας Ζίχνης


50η Επιτροπή – Πρόεδρος: Αμπατζόγλου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 16η Έγγραφο(pdf)
52η Επιτροπή – Πρόεδρος: Μωραγιάννη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
53η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σκορδίλη Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 11η Έγγραφο(pdf)
54η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δούλης Ιωάννης
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
60η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γιακόβη Χαρίλια
Συνεδρίαση 2η έως 20η Έγγραφο(pdf)
61η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ηλίας
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
62η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τάπα Στέλλα
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
63η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παϊσίδης Βασίλειος
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
65η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τσιπτσέ Όλγα
Συνεδρίαση 12η έως 20η Έγγραφο(pdf)
66η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τεκτονίδου Κυριακή
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
67η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καφαρόπουλος Αντώνιος
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)