Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Σερρών


6η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κολιντζίκης Δημήτριος
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
7η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καραγιάννη Πέγκυ (Παγώνα)
Συνεδρίαση 1η έως 3η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 4η έως 13η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 14η έως 23η Έγγραφο(pdf)
8η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Συνεδρίαση 1η  Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 2η  Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 3η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 4η  Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 5η έως 9η Έγγραφο(pdf)
9η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
10η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χαμαϊλίδης Αντώνιος
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 15η Έγγραφο(pdf)
11η Επιτροπή – Πρόεδρος: Συμεωνίδου Μαρία
Συνεδρίαση 3η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 1η έως 2η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 15η Έγγραφο(pdf)
12η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζημιχαηλίδης Βασίλειος
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 20η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 21η έως 29η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 30η έως 59η Έγγραφο(pdf)
13η Επιτροπή – Πρόεδρος: Θεοδωράκη Καλλιόπη
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 25η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 26η έως 40η Έγγραφο(pdf)
14η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κώστογλου Χρυσούλα
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 15η Έγγραφο(pdf)
15η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χήτα Ευαγγελία
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
20η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζηφωτιάδου Δέσποινα
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 10η Έγγραφο(pdf)
21η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζηευσταθίου Ευδοξία
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 9η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 10η έως 13η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 14η έως 17η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 18η έως 21η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 22η έως 25η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 26η έως 29η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 30η έως 32η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 33η έως 35η Έγγραφο(pdf)
22η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σαραλέκου Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 6η έως 28η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 29η έως 51η Έγγραφο(pdf)
23η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βαργιάμη Δήμητρα
Συνεδρίαση 1η έως 5η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 25η έως 34η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 35η έως 44η Έγγραφο(pdf)