Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Σιντικής


16η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παναγιωτίδου Ερμιόνη
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 11η έως 20η Έγγραφο(pdf)
18η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τασελαρίδου Δ.
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
19η Επιτροπή – Πρόεδρος: Ιωαννίδου Πηνελόπη
Συνεδρίαση 11η έως 20η Έγγραφο(pdf)
25η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χρύσα Βόπη
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
33η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δρακώτου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)