Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Σιντικής


16η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παναγιωτίδου Ερμιόνη
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 11η έως 20η Έγγραφο(pdf)
18η Επιτροπή – Πρόεδρος: Τασελαρίδου Δέσποινα
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 11η έως 20η Έγγραφο(pdf)
19η Επιτροπή – Πρόεδρος: Ιωαννίδου Πηνελόπη
Συνεδρίαση 11η έως 20η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 21η έως 30η Έγγραφο(pdf)
24η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βενδίστα Βασιλική
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
25η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χρύσα Βόπη
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
29η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σαββίδου Γεωργία
Συνεδρίαση 1η έως 20η Έγγραφο(pdf)
30η Επιτροπή – Πρόεδρος: Λιώνη Κλημεντίνη
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
32η Επιτροπή – Πρόεδρος: Ακριτίδου Στυλιανή
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
33η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δρακώτου Αναστασία
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 11η έως 30η Έγγραφο(pdf)
34η Επιτροπή – Πρόεδρος: Θεοχάρη Θεόδωρο
Συνεδρίαση 1η έως 10η Έγγραφο(pdf)