Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Βισαλτίας


36η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γεωργή Γεωργία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
39η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Ασημίνα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
40η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σιαφάκα Αδελαΐδα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 42η Έγγραφο(pdf)
43η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κατριβάνου Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 43η Έγγραφο(pdf)
56η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κόκκορης Χρήστος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
57η Επιτροπή – Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
73η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καμπάση Χριστίνα
Συνεδρίαση 1η έως 27η Έγγραφο(pdf)