Επιτροπές Ενστάσεων Δήμου Βισαλτίας


3η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαποστόλου Χριστίνα
Συνεδρίαση 31η έως 71η Έγγραφο(pdf)
36η Επιτροπή – Πρόεδρος: Γεωργή Γεωργία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 25η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 26η έως 37η Έγγραφο(pdf)
39η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Ασημίνα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 40η Έγγραφο(pdf)
40η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σιαφάκα Αδελαΐδα
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 42η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 43η έως 49η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 50η έως 56η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 57η έως 63η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 64η έως 70η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 71η έως 77η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 78η έως 84η Έγγραφο(pdf)
43η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κατριβάνου Μαρία
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 43η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 44η έως 64η Έγγραφο(pdf)
55η Επιτροπή – Πρόεδρος:
Συνεδρίαση 1η έως 14η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 15η έως 38η Έγγραφο(pdf)
56η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κόκκορης Χρήστος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
57η Επιτροπή – Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Συνεδρίαση 1η έως 15η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 16η έως 72η Έγγραφο(pdf)
69η Επιτροπή – Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Σοφία
Συνεδρίαση 6η έως 53η Έγγραφο(pdf)
72η Επιτροπή – Πρόεδρος:
Συνεδρίαση 1η έως 30η Έγγραφο(pdf)
74η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σκουτέρη Θεοδώρα
Συνεδρίαση 1η έως 30η Έγγραφο(pdf)
75η Επιτροπή – Πρόεδρος: Καμπάση Χριστίνα
Συνεδρίαση 1η έως 27η Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση 28η έως 64η Έγγραφο(pdf)