Εργατικό Δίκαιο & Κοινωνική Ασφάλιση


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(2 Αντίτυπα)
1984ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ344.01
ΚΟΥ
(3401)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (2 η εκδ.)1995ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ344.01
ΚΟΥ
(3401)
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ τομος 3 ος2000ΒΛΑΣΤΟΣ344.01
ΒΛΑ
τ.3
(3402Α)
ΕΠΙΤΟΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2001ΒΛΑΣΤΟΣ344.01
ΒΛΑ
(3402Β)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1986ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ344.01
ΒΛΑ
(3403)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ1990-1992-344
ΣΥΛ
(3404)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2004ΣΤΙΓΚΑΣ επιμ.346
ΝΟΜ
(3405)
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ344.01
ΑΓΡ
(3406)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ1997ΛΑΝΑΡΑΣ344.01
ΛΑΝ
(3408)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2003ΛΑΝΑΡΑΣ344.01
ΛΑΝ
(3408)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2007ΛΑΝΑΡΑΣ344.01
ΛΑΝ
(3408)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2009ΛΑΝΑΡΑΣ344.01
ΛΑΝ
(3408)
ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1974ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ344.01
ΚΟΥ
(3409)
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ1990ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ344.01
ΚΑΜ
(3410)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2012ΖΕΡΔΕΛΗΣ344.01
ΖΕΡ
(3411)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2η εκδ.)
2002ΖΕΡΔΕΛΗΣ
344.01
ΖΕΡ
(3412)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1986ΚΕΡΑΝΗΣ344.01
ΚΕΡ
(3413)
ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΣΠΑΝΙΟ)
1995ΔΗΜΑΚΗΣ344.01
ΔΗΜ
(3414)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α/Ι1995ΝΤΑΣΙΟΣ344.01
ΝΤΑ
τ.1Α
(3415Α)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α/ΙΙ1992ΝΤΑΣΙΟΣ344.01
ΝΤΑ
τ.1Β
(3415Β)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Β/Ι1996ΝΤΑΣΙΟΣ344.01
ΝΤΑ
τ.2Α
(3415Γ)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Β/ΙΙ1984ΝΤΑΣΙΟΣ344.01
ΝΤΑ
τ.1Β
(3415Δ)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Β/ΙΙΙ1991ΝΤΑΣΙΟΣ344.01
ΝΤΑ
τ.2Γ
(3415Ε)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2002ΛΕΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ344.01
ΛΕΚ
(3416Α)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ2002ΛΕΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ344.01
ΛΕΚ
(3416Β)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2002ΛΕΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ344.01
ΛΕΚ
(3417)
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ1998ΛΑΜΠΟΣ344.01
ΛΑΜ
(3418)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΣΠΑΝΙΟ)
1973ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ344.01
ΑΜΕ
(3419)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ2002ΛΕΚΕΑΣ344.01
ΛΕΚ
(3416Α)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ2003ΛΕΚΕΑΣ344.01
ΛΕΚ
(3421)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ2002ΛΑΝΑΡΑΣ344
ΛΑΝ
(3422)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ2004ΛΑΝΑΡΑΣ344
ΛΑΝ
(3422)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ1990ΛΑΝΑΡΑΣ344
ΛΑΝ
(3422)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ2006ΛΑΝΑΡΑΣ344
ΛΑΝ
(3422)
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ2002ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ344
ΜΕΤ
(3423)
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ2003ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ344
ΣΠΥ
(3424)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ)2003ΜΩΥΣΙΔΗΣ344
ΜΩΥ
(3425)
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 3232/20042004ΛΕΚΕΑΣ344
ΛΕΚ
(3426)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ2002ΛΕΚΕΑΣ344.01
ΛΕΚ
(3427)
ΑΠΕΡΓΙΑ2002ΛΕΚΕΑΣ344.01
ΛΕΚ
(3428)
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2002ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ344.01
ΠΑΠ
(3429)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2003ΡΟΚΑ344.01
ΡΟΚ
(3430)
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ2004ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ344.01
ΚΑΜ
(3431)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΙ Α & Β2004ΝΙΑΡΧΟΣ344.01
ΝΑΙ
τ.1-2
(3432Α-Β)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(2 Αντίτυπα)
1987ΜΑΚΡΗΣ346.04
ΜΑΚ
(5309Α)
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1997ΜΑΚΡΗΣ346.04
ΜΑΚ
(5309Β)
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2004ΔΟΥΚΑ344.01
ΔΟΥ
(3434)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α΄2006ΛΕΚΕΑΣ344
ΛΕΚ
τ.1
(3436Α)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β΄2006ΛΕΚΕΑΣ344
ΛΕΚ
τ.2
(3436Β)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Γ΄2007ΛΕΚΕΑΣ344
ΛΕΚ
τ.3
(3436Γ)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2006ΒΛΑΣΤΟΣ344.01
ΒΛΑ
(3437)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ344.01
ΕΦΑ
τ.4
(3438)
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3655/20082008ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ344
ΠΑΠ
(3439)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ2008ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΕ344
ΝΟΜ
ΝΟΜΟΣ 3655/2008 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2008Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
344
ΝΟΜ
(3440)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2007ΖΕΡΔΕΛΗΣ344.01
ΖΕΡ
(3441)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
τομος Α
2008-2009ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ344.01
ΛΕΟ
(3442Α)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
τομος Β
2008-2009ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ344.01
ΛΕΟ
(3442Β)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2009ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ344
ΛΕΟ
(3443)
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ2009ΜΑΚΡΙΔΟΥ344.01
ΜΑΚ
(3444)
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2009ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ344.01
ΕΡΓ
(3445)
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 20102010ΚΑΡΑΤΖΑΣ344.01
ΚΑΡ
(3446Α)
ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ2011ΚΑΡΑΤΖΑΣ344.01
ΚΑΡ
(3446Β)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2010ΛΕΟΝΤΑΡΗ344
ΛΕΟ
(3447)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ 1
2010ΛΕΟΝΤΑΡΗ344.01
ΛΕΟ
τ.1
(3448)
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 3ος2011ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ επιμ.344.01
ΕΝΣ
τ.3
(3449)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2011ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ344.01
ΛΗΞ
(3450)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Κ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α)2011ΝΙΑΡΧΟΣ344.01
ΝΙΑ
τ.1
(3451Α)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Κ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β)2011ΝΙΑΡΧΟΣ344.01
ΝΙΑ
τ.2
(3151Β)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ2012ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ3444.01
ΠΑΤ
(3452)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2012ΛΕΟΝΤΑΡΗ344.01
ΛΕΟ
(3453)
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2009ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ344.01
ΜΠΟ
(3454)
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2012ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ344.01
ΜΠΑ
(3455)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2012ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΤΟΥ
ΤΕΛΛΟΥ
344.01
ΔΑΒ
(3456)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ)2012ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ344.01
ΓΑΜ
(3457)
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ2012ΜΙΚΡΟΥΔΗΣ344.01
ΜΙΚ
(3458)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2012ΡΟΚΑΣ344.01
ΡΟΚ
(3459)
[ΙΔ ΑΣΦ]
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ2013ΣΕΜΠΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ344.01
ΝΟΜ
(3460)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2013ΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ344.01
ΔΙΑ
(3461)
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2013ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ344
ΠΑΠ
(3462)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2013ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ344.01
ΛΗΞ
(3463)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2014ΛΑΝΑΡΑ344.01
ΛΑΝ
(3464)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1993ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.344.01
ΣΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ2015ΤΡΑΥΛΟΣ –
ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ
344.01
ΤΡΑ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2015ΖΕΡΔΕΛΗΣ344.01
ΖΕΡ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014ΣΤΕΡΓΙΟΥ344
ΣΤΕ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ & Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ2015ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ344.01
ΣΕΒ
ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2016ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝ.344
ΠΑΠ
Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2016ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ.344.01
ΜΩΡ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2016Επιμέλεια: ΓΙΑΚΟΜΗΣ ΣΤ.344
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2017ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ Ι.344.01
ΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2017ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓ.344
ΣΤΕ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2018ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ344.01
ΛΑΝ
ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;2018ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΗΛ.344.01
ΑΛΙ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ)2019ΛΑΔΑΣ Δ.344.01
ΛΑΔ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ2020ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝ.344
ΚΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2020ΛΑΝΑΡΑ Κ.344.01
ΛΑΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ2020ΖΕΡΔΕΛΗΣ Δ.344.01
ΖΕΡ
ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ2021ΝΙΦΟΡΟΥ ΑΦΡ.344
ΝΙΦ
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2021ΛΑΔΑΣ ΔΗΜ.344.01
ΛΑΔ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2023ΠΟΝΗ Χ. 344.01
ΠΟΝ