Υπηρεσίες Δικαστών


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιανουάριος 2023 (pdf).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 12/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2023 έως 28 Φεβρουαρίου 2023 ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιανουάριος 2023 (pdf).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 434/2022 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 09 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2023  ως  εξής:   […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών για τις διακοπές των Χριστουγέννων (pdf).