Υπηρεσίες Δικαστών


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη με αριθμό  252 /2021 O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο τμήματα διακοπών του 2021 ως εξής: 1ο Τμήμα Διακοπών (01.07.2021 έως 12.07.2021) 06-07-2021: Ασφαλιστικά: […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.   258 / 2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 257/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 10/5 ΕΩΣ 31/5

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 206/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 10/5 ΕΩΣ 31/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.   215/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021 έως 31 Μαΐου 2021, ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ 10-5-2021 Δευτέρα: […]