Υπηρεσίες Δικαστών


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Οκτώβριος 2023 (pdf).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 282/2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 ως  εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Σεπτέμβριος 2023 (pdf).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Τμημάτων Θερινών Διακοπών (pdf).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σερρών – Ιούνιος 2023 (pdf).