Πινάκια Εφετείου Θεσσαλονίκης


ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Β’: 21/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα ΣΤ’: 21/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Δ’: 24/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα E’: 05/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Β’: 06/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα ΣΤ’: 06/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Γ’: 06/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Χρέωση Μονομελούς – Τριμελούς: 17/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Αυτεπάγγελτος Διορισμός Οκτωβρίου Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Β’: 25/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα ΣΤ: 25/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Γ: 28/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Σειρά Εκφώνησης Υποθέσεων – Τμήμα Ε: 01/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Σειρά Εκφώνησης Υποθέσεων – Τμήμα Δ: 05/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Σειρά Εκφώνησης Υποθέσεων – Τμήμα Β: 09/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Σειρά Εκφώνησης Υποθέσεων – Τμήμα ΣΤ: 09/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Σειρά Εκφώνησης Υποθέσεων – Τμήμα Δ & Δ5: 19/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ποινικές Υποθέσεις – Μονεμελές Εφετείο: 21/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ποινικές Υποθέσεςι – Τριμελές Εφετείο: 22/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πολιτικές – Ποινικές Συνεδριάσεις: 23/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τμήμα Γ: 25/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ποινικές Συνεδριάσεις: 26/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Εκφώνηση Υποθέσεων – Τμήμα Α: 05/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Συνεδρίαση ΤΕΠ για 25/02/2021 Έγγραφο(pdf)