Πρωτοδικείο Σερρών


ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξεις Επαναπροσδιορισμού  Έγγραφο(Excel)
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/06/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/12/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/01/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Ειδική: 15/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/052022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τακτική: 17/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Εκουσία: 18/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης – Τακτική-Ειδική: 15/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/01/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/06/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/09/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/09/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/09/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/10/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/11/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2023 Έγγραφο(pdf)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 [I] Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 (I) Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 08/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Διαδικασία – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Ασφαλιστικά – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 22/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 05/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 19/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 17/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 04/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/11/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 06/12/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 17/01/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 21/02/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 21/03/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 04/04/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 16/05/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 19/09/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 17/10/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 21/11/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 05/12/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 19/12/2022 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 16/01/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 06/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/02/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 06/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/03/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 03/04/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/09/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 02/10/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 06/11/2023 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/11/2023 Έγγραφο(pdf)