Πρωτοδικείο Σερρών


ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξεις Επαναπροσδιορισμού από Απρίλιο 2021 Έγγραφο(Excel)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ανακοίνωση Μονομελούς για Δικάσιμο στις 06/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ανακοίνωση Μονομελούς για Δικάσιμο στις 07/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Διαδικασία: 27/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Τακτική Διαδικασία: 21/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ασφαλιστικών: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ειδ. Διαδικασία: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Εκούσια Διαδικασία: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ασφαλιστικών Δικασίμου: 19/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 45/01-02-2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 58/2021 – Εκ. Δικαιοδοσία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 60/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 85/2021 – Ειδ. Διαδικασία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 86/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 87/2021 – Εκουσία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 137/2021 – Ειδ. Διαδικασία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 138/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/06/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2021 Έγγραφο(pdf)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 [I] Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 (I) Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 08/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Διαδικασία – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Ασφαλιστικά – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 22/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 05/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 19/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 17/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/05/2021 Έγγραφο(pdf)
Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/06/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 20/09/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 04/10/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/10/2021 Έγγραφο(pdf)