Πρωτοδικείο Σερρών


ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξεις Επαναπροσδιορισμού από Απρίλιο 2021 Έγγραφο(Excel)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 06/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 07/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ανακοίνωση Μονομελούς για Δικάσιμο στις 06/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ανακοίνωση Μονομελούς για Δικάσιμο στις 07/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 14/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Πολυμελούς για 14/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 28/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 04/08/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Τακτικής και Ειδικής Μονομελούς για 07/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού για 08/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 15/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Τακτικής Διαδικασίας για 21/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 22/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 13/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδ. Διαδικασία για 13/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών για 27/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδ. Διαδικασία για 27/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδ. Διαδικασία για 10/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδ. Διαδικασία για 24/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Μονομελούς Εκουσίας  για 13 και 27/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Διαδικασία: 27/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Εκουσία: 20/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Τακτική Διαδικασία: 21/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Ασφαλιστικά: 26/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ασφαλιστικών: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ειδ. Διαδικασία: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Εκούσια Διαδικασία: 26/01/2021
Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Ασφαλιστικά: 09/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Πολ. Εκουσία: 16/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης Ασφαλιστικών Δικασίμου: 19/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Ασφαλιστικά για 23/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Ασφαλιστικά για 09/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Πολ. Τακτική: 16/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδ. Διαδικασία: 23/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού – Ασφαλιστικά για 23/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 45/01-02-2021 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 58/2021 – Εκ. Δικαιοδοσία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 60/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 85/2021 – Ειδ. Διαδικασία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 86/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 87/2021 – Εκουσία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 137/2021 – Ειδ. Διαδικασία Έγγραφο(pdf)
Πράξη Απόσυρσης 138/2021 – Ασφαλιστικά Έγγραφο(pdf)
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/06/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2021 Έγγραφο(pdf)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 [I] Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2020 (I) Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 16/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 07/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 08/12/2020 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Διαδικασία – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Ασφαλιστικά – Ημ/νία Συνεδρίασης: 12/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 18/01/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Νέα Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ειδική Τακτική – Ημ/νία Συνεδρίασης: 15/02/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 01/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 22/03/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 05/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 19/04/2021 Έγγραφο(pdf)
Ημ/νία Συνεδρίασης: 17/05/2021 Έγγραφο(pdf)