Τηλεφωνικός Κατάλογος


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Αριθμός Γραφείου Ιδιότητα Τηλέφωνο Φαξ
1 Πρόεδρος Α’ 23210-90201
4 Πρόεδρος B’ 23210-90202
7 Ανακριτής 23210-90205
8 Δικαστές 23210-90203
10 Δικαστές 23210-90214, 227, 229
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
0 Προϊστάμενος 23210-90200 23210-90277
3 Βουλεύματα 23210-90214
4 Γραμματέας Ανάκρισης 23210-90216 23210-90216
5 Πολυμελές Τακτική 23210-90212
6 Πολυμελές Εκουσία 23210-90217
6 Μονομελές Εκουσία 23210-90209
9 Ασφαλιστικά 23210-90211
11 Μονομελές Τακτική 23210-90225
11 Μονομελές Ειδική 23210-90226
11 Μονομελές Χ.Π. 23210-90213
14 Καταθέσεις Μονομελούς 23210-90208
14 Καταθέσεις Πολυμελούς 23210-90228
Αρχείο Επιμελητής 23210-90215
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
15 Εκκαθάριση 23210-90218
16 Πειστήρια 23210-90222
17 Μ.Ο.Δ. 23210-90271
17 Μονομελές 23210-90219
18 Πιστοποιητικά 23210-90224
18 Διαθήκες 23210-90223
19 Τριμελές 23210-90221
20 Τριμελές – Μονομελές 23210-90222, 23210-90272
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Αριθμός Γραφείου Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Υπηρεσίες
42 Λεοντής Θεόδωρος 23210-90259 Έδρες – Αποδοχές – Εξώδικες Διαφορές
42 Βακιρτζή Καλλιρόη 23210-90257 Έδρες – Αποδοχές – Εξώδικες Διαφορές
44 Τυχάλα Μαρία 23210-90259 Αποποιήσεις – Διαθήκες – Ένορκες – Πιστοποιητικά – Έγγραφα Επιμελητών – Δηλώσεις Τρίτων
44 Δελέογλου Γεωργία 23210-90268 Αποποιήσεις – Διαθήκες – Ένορκες – Πιστοποιητικά – Έγγραφα Επιμελητών – Δηλώσεις Τρίτων