Τηλεφωνικός Κατάλογος


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Αριθμός Γραφείου Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
1 Πρόεδρος Α’ 23210-90201
4 Πρόεδρος B’ 23210-90202
7 Ανακριτής 23210-90205
8 Δικαστές 23210-90203
10 Δικαστές 23210-90214, 227, 229
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2 Διευθ. Γραμματείας 23210-90200
 • protodikeio.serron@gmail.com
 • grammateia@protodikeio-serron.gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
0 Προϊστάμενος 23210-90200
 • politiko@protodikeio-serron.gov.gr
 • protoser.politiko@gmail.com
3 Βουλεύματα 23210-90214
5 Πολυμελές & Διαταγές Πληρωμής 23210-90212
6 Διαταγές Πληρωμής 23210-90217
6 Μονομελές Εκουσία 23210-90209
8 Μονομελές Τακτική 23210-90203
9 Ασφαλιστικά 23210-90211
11 Μονομελές Τακτική 23210-90225
11 Μονομελές Χ.Π. 23210-90213
Αρχείο Επιμελητής 23210-90215
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
15 Εκκαθάριση – Ένδικα Μέσα 23210-90218, 280
 • poiniko@protodikeio-serron.gov.gr
 • protoser.poiniko@gmail.com
16 Έδρες Ποινικού 23210-90220
17 Έδρες Ποινικού 23210-90271, 219
19 Μ.Ο.Δ. 23210-90221
20 Έδρες Ποινικού 23210-90222, 272
ΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
4 Ανάκριση 23210-90216
 • anakrisi@protodikeio-serron.gov.gr
 • protoser.anakrisi@gmail.com
14 Βουλέυματα 23210-90208
 • protoser.voulevmata@gmail.com
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΘΗΚΕΣ
18 Πιστοποιητικά & Διαθήκες 23210-90223
 • pistop@protodikeio-serron.gov.gr
 • protoser.pistop@gmail.com
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Αριθμός Γραφείου Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Υπηρεσίες
42 Λεοντής Θεόδωρος 23210-90259 Έδρες – Αποδοχές – Εξώδικες Διαφορές
42 Βακιρτζή Καλλιρόη 23210-90257 Έδρες – Αποδοχές – Εξώδικες Διαφορές
44 Τυχάλα Μαρία 23210-90259 Αποποιήσεις – Διαθήκες – Ένορκες – Πιστοποιητικά – Έγγραφα Επιμελητών – Δηλώσεις Τρίτων
44 Δελέογλου Γεωργία 23210-90268 Αποποιήσεις – Διαθήκες – Ένορκες – Πιστοποιητικά – Έγγραφα Επιμελητών – Δηλώσεις Τρίτων