Τραπεζικό & Ασφαλιστικό Δίκαιο – Εξασφάλιση Πιστώσεων


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2002ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ346
ΜΗΤ
(3101)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ1997ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ346
ΚΛΑ
(3102)
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ2000ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ346
ΓΕΩ
(3103)
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ2001ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ346
ΓΕΩ
(3103)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι2000ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ346
ΓΕΩ
τ.1
(3104Α)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ2000ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ346
ΓΕΩ
τ.2
(3104Β)
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ1992ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ346
ΜΑΘ
(3105)
ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ1987ΔΟΥΒΛΗΣ346
ΔΟΥ
(609)
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ1991ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ346.07
ΜΟΥ
(2408)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1998ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3106)
ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ1996ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3107)
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Α.Ε.1993ΜΑΖΗΣ346
ΜΑΖ
(3108)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗΣ ΝΟΜΙΜΟTΗTΑΣ2002ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ346
ΨΥΧ
(3109)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1998ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3110Α)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ2001ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3110Β)
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ1999ΘΕΜΕΛΗΣ346
ΘΕΜ
(3111)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ2004ΚΙΝΤΗΣ346
ΚΙΝ
(3112)
ΜΕΛΕΤΗ2004ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ346
ΠΙΤ
(3113)
ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ1988ΖΑΧΑΡΩΦ
346
ΖΑΧ
(3114)
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ1988ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ346
ΑΝΔ
(3115)
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ2005ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ346
ΠΕΛ
(3116)
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ1994ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3117)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α’2001ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ346
ΓΕΩ
τ.1
(3118)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Β’2001ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ346
ΓΕΩ
τ.2
(3118)
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2006ΤΣΟΥΜΑΣ346
ΤΣΟ
(3119)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι2001ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ346
ΨΥΧ
τ.1
(3120Α)
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ2007ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ346
ΒΕΛ
(3121)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2006ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ346
ΑΘΑ
(3122)
Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ2005ΤΑΜΑΜΙΔΗΣ346
ΤΑΜ
(3123)
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ2005ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ346
ΛΑΔ
(3124)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ2009ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ346
ΒΕΡ
(3125)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.3869/20102010ΚΡΗΤΙΚΟΣ346
ΚΡΗ
(3126)
Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΓΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2010ΔΟΥΒΛΗΣ346
ΔΟΥ
(3127)
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ2010ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
346
ΓΑΛ
(3128)
ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ2009ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ346
ΔΕΣ
(3129)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Φ.Π.2011ΒΕΝΙΕΡΗΣ346
ΒΕΝ
(3130)
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ2011ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ346
ΓΑΛ
(3131)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2012ΚΡΗΤΙΚΟΣ346
ΚΡΗ
(3132)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2012ΡΟΚΑΣ346
ΡΟΚ
(3133)
ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ2012ΡΗΓΑΣ346
ΡΗΓ
(3134)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ2012ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ346
ΤΕΤ
(3135)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2012ΡΟΚΑΣ-ΓΚΟΡΤΣΟΣ346
ΡΟΚ
(3136)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Φ.Π.2013ΒΕΝΙΕΡΗΣ346
ΒΕΝ
(3137)
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΙΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ Φ.Π.2013ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ346
ΚΑΤ
(3138)
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΙΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ Φ.Π ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ2013ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ346
ΚΑΤ
(3139)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ2013ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ346
ΣΠΥ
(3140)
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ2014ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ346
ΓΑΛ
(3141)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ2015ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ346
ΨΥΧ
τ.3
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2η εκδ.)2015ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

346
ΠΑΤ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Φ.Π.2015ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ι.,
ΚΑΤΣΑ Θ.
346
ΒΕΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2016ΚΡΗΤΙΚΟΣ346
ΚΡΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ2016ΛΑΔΑΣ Επιμ.346
ΛΑΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ2017ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Α.346
ΚΟΥ
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ2017ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ Μ.346
ΜΠΟ
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.4469/20172018ΛΑΔΑΣ Δ.346
ΛΑΔ