Υπόδειγμα Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων


Αναρτούμε υπόδειγμα αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης με αντιδικία (με εξοφλητική απόδειξη από την τράπεζα) προκειμένου , με την απόφαση γραμμένη κατά την κατάθεση της αιτήσεως και τον μετέπειτα έλεγχο αυτής από τον Δικαστή, να προσδιορίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η αίτηση εξάλειψης προσημείωσης (doc)