Η πράξη αναστολής 18/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών για την περίοδο από 16/01/2021 έως 25/01/2021 (pdf).

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *