ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

7 Σεπτεμβρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι , κατόπιν συνεννόησης με τη Νομική Υπηρεσία της Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ , κατά τη διαδικασία της καταχώρισης συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης στην κτηματογράφηση , δεν απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής . Ο δικηγόρος , αφού πραγματοποιήσει σχετική έρευνα , θα καταχωρεί τον Τόμο και τον Αριθμό της μεταγραφής της πράξης στη δήλωση .

Στην πρώτη ανάρτηση θα φανεί βέβαια η εκκρεμότητα της έλλειψης του πιστοποιητικού μεταγραφής , όμως στο τέλος δεν θα χρειαστεί αυτό να προσκομιστεί ποτέ , διότι στην οριστική ανάρτηση δεν θα φαίνεται καμία εκκρεμότητα .

Εκ του Δ.Σ.