ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

7 Φεβρουαρίου 2017


Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Δικηγόρων για τις εκλογές στα Σωματεία παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (pdf).