ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

19 Ιανουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 17/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2022 έως 28 Φεβρουαρίου 2022 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-02-2022: Τρίτη :

 1. Έναρξη ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

02-02-2022: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

03-02-2022:  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ -ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

04-02-2022: Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΟΥΒΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

05-02-2022: Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΛΙΟΥΒΑ

07-02-2022: Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

08-02-2022: Τρίτη:        

 1. Μονομελές Ειδικής χωρίς πινάκιο/Ειδικής με πινάκιο/Εκουσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                                              

09-02-2022: Τετάρτη:       

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

10-02-2022: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                                              

11-02-2022: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΟΒΑΤΣΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

12-02-2022: Σάββατο:      

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ                              

14-02-2022: Δευτέρα:       

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΟΒΑΤΣΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

15-02-2022: Τρίτη:            

 1. Πολυμελές Τακτικής/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΟΒΑΤΣΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

16-02-2022: Τετάρτη:      

 1. ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΟΒΑΤΣΗ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 4. Πρόεδρος υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

17-02-2022: Πέμπτη:      

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

18-02-2022: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

19-02-2022: Σάββατο:      

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΟΒΑΤΣΗ

21-02-2022: Δευτέρα:       

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

22-02-2022: Τρίτη: 

 1. Μονομελές Ειδικής χωρίς πινάκιο/Ειδικής με πινάκιο/Εκουσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ  
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΟΥΒΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

23-02-2022: Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΛΙΟΥΒΑ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

24-02-2022: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΛΙΑΝΗ -ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων: ΚΑΚΑΒΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

25-02-2022: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

26-02-2022: Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ

28-02-2022: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-02-2022 έως και 28-02-2022: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο την κ. Πίλλη.

Από 16-02-2022 έως και 28-02-2022: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο την κ.Τσιαλάνη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-02 έως 04-02-2022: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

β) Από 07-02 έως 11-02-2022: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

γ) Από 14-02 έως 18-02-2022: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

δ) Από 21-02 έως 25-02-2022: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

ε) 28-02-2022: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

Σέρρες, 19/01/2022

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών