Εγγραφή νέου Δικηγόρου


Δικαιολογητικά εγγραφής νέου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση (pdf)
  2. Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  4. Αποδεικτικό της κατάθεσης ποσού 100,00 ευρώ υπέρ Δ.Σ.Σ. στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό GR35 0110 4650 0000 4652 9606 645
  5. Αποδεικτικό της κατάθεσης ποσού 59,00 ευρώ υπέρ ΛΕΑΔΣ στην Τράπεζα Αττικής στον λογαριασμό 57103248

* Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας στο “pdf”, εντός της παρενθέσεως.