Επιτροπές Ενστάσεων Κτηματολογίου


6η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κολιντζίκης Δημήτριος
Πινάκια από ΚΤ2050001 έως 005 Έγγραφο(pdf)
7η Επιτροπή – Πρόεδρος: Βοζίκη Βασιλική
Πινάκια από ΚΤ2050010 έως 012 Έγγραφο(pdf)
8η Επιτροπή – Πρόεδρος: Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Πινάκια από ΚΤ2050013 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050014 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050015 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050016 Έγγραφο(pdf)
9η Επιτροπή – Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Πινάκια από ΚΤ2050401 έως 405 Έγγραφο(pdf)
10η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χαμαϊλίδης Αντώνιος
Πινάκια από ΚΤ2050017 έως 021 Έγγραφο(pdf)
11η Επιτροπή – Πρόεδρος: Συμεωνίδου Μαρία
Πινάκια από ΚΤ2050406 έως 408 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050409 έως 410 Έγγραφο(pdf)
12η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χατζημιχαηλίδης Βασίλειος
Πινάκια από ΚΤ2050601 έως 604 & 606 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050617 έως 626 Έγγραφο(pdf)
13η Επιτροπή – Πρόεδρος: Θεοδωράκη Καλλιόπη
Πινάκια από ΚΤ2050411 έως 415 Έγγραφο(pdf)
14η Επιτροπή – Πρόεδρος: Κώστογλου Χρυσούλα
Πινάκια από ΚΤ2050607 έως 611 Έγγραφο(pdf)
Πινάκια από ΚΤ2050627 έως 636 Έγγραφο(pdf)
15η Επιτροπή – Πρόεδρος: Χήτα Ευαγγελία
Πινάκια από ΚΤ2050612 έως 616 Έγγραφο(pdf)