Η πράξη 241/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 218/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 234/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 205/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 206/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.   215/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021 έως 31 Μαΐου 2021, ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ 10-5-2021 Δευτέρα: […]

Η πράξη 219/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 195/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 214/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 190/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 203/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 181/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Στο παρακάτω έγγραφο υπάρχουν η δήλωση για τον ορισμό δικαιούχου (σελίδα 3) και η δήλωση αστικής ευθύνης (σελίδα 5). Παρακαλείσθε να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στο email του Συλλόγου dsser@otenet.gr. -Έγγραφο (pdf).

Η πράξη 191/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ΄αριθμ.  192 /2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από τις 26 Απριλίου 2021 έως και τις 9 Μαϊου 2021 ως εξής: ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (26 – […]